ANBI Informatie

KERKGENOOTSCHAP LEVENSKRACHT INTERNATIONAA


ANBI Nummer: 47 96 603


e-mailadres: info@levenskracht.org


DOELSTELLING

Het wegnemen van verkeerde opvattingen over God en de Bijbel. Het losmaken van de schaamte, angsten en veroordeling die daaruit zijn ontstaan. Het uitleggen van Gods karakter, woorden en beloften op een duidelijke, herkenbare en praktische manier. Het verheffen van de Persoon en de verdiensten van de Redder van de wereld: Jezus Christus. Het uitvoeren van Jezus’ opdracht om het Goede Nieuws te verkondigen voor de transformatie van levens en genezing van mensen naar geest, ziel en lichaam. Het toerusten en trainen van gelovigen om te groeien en bloeien waar ze geplant zijn en het verschil in deze wereld te maken. 


BELEIDSPLAN

Gods levensveranderende boodschap verkondigen door middel van prediking, seminars en videoblogs op een eenvoudig en praktische manier, zodat die toegepast kan worden in het dagelijkse leven. Het resultaat zal zijn een overvloedig en gezegend leven en kracht voor genezing, herstel en een nieuw leven op grond van genade door geloof.


BELONINGSBELEID

Maandelijkse Honorarium van euro 750.00 voor de voorgangers


ACTIVITEITEN

Wekelijkse Samenkonsten


FINANCIEËL


BALANS 2016

Activa

Rabobank    1082.19

Rabobank Missions    216.02

Kas    408.36

Lening Gebouw  493152.00

TOTAAL  494858.57

Passiva

Lening E Frölich    33845.51

Reservering Pensionen  320000.00

TOTAAL  353845.51

Eigen Vermogen  141013.06


BATEN EN LASTEN 2106

Income

Giften  83320.73

TOTAAL  83320.73

Kosten

Alg Kosten Gemeente  43921.58

Reis Kosten Zending   4581.12

Diaconaat Ondersteuning    100.00

Giften Missions    9435.00

Div Honorariums  19800.00

Div Kosten    1568.52

TOTAAL  79406.22

Resultaat    3914.51